Oslavy 300. výročí zázraku

.

Zázrak u Pětikolského mlýna

    K tomuto mlýnu od pradávna zvanému „U pěti kol“ váže se tato památná událost, která se sběhla dvacátého druhého února měsíce léta Páně 1718.

    Dceruška správce strakonického panství jménem Rozálka sotva sedmiletá šla toho dne za noci s rodiči svými podle mlýna. Cestou se přiblížila neopatrně břehu nad jezem sklouzla po něm, spadla do řeky a zanesena byla proudem mlýnské strouhy pod jdoucí kolo.

    Zoufalá matka počala vzývati o pomoc Jana Nepomuckého. Sběhli se lidé a při světle pochodní hledali děvčátko. Tu si povšimla mlynářka, že druhé kolo pracující v tomtéž žlabu se zastavilo. Přítomný stárek mlýna jménem Mařena sochorem pohnul tímto kolem a spatřil, že zespod kola cosi bílého pryč plave. Skočil do vody a vytáhl za vlasy Rozálku která již mizela pod ledem. Děvčátko ač bylo celou hodinu pod kolem zůstalo živo a zdrávo.  V šalandě mlýna kde se Rozálka vzpamatovala vyprávěla o Janu Nepomuckém, že se ji ve vodě zjevil v té podobě, jakou má jeho socha na mostě, kde chodíc kolem do školy často klekávala a k němu se modlívala a těšil ji aby se nebála že neutone.

    Tak zjevil Bůh zázrakem libost svou k poctě mučedníkovi činěné.

    Na památku této události byl později do severní zdi mlýna umístěn světcův obraz.

 

Obraz  i text vztahující se k tomuto zázraku je v kostele sv. Markéty ve Strakonicích.

TOPlist