Modlitby matek

.

Naší spiritualitou je odevzdání se – úplné odevzdání sebe, našich nejbližších a našich starostí do Božích rukou.

 

Modlitby matek vznikly v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams.

Nyní jsou Modlitby matek rozšířeny již do 107 zemí po celém světě.

Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.          Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že  On může všechno.

"Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit Ježíšovi,
aby nás přenesl v náručí na druhý břeh;
jako dítě, které spí v matčině náručí. "  
      (Novéna odevzdanosti)

Je opravdu nutné  sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti a svěřte své děti pod Boží ochranu a vedení.

U nás ve Strakonicích jsou činné 3 skupinky – jedna z nich se schází každé úterý od 20:00 na faře (Bavorova 30), další dvě skupinky doma. Jednou čtvrtletně se pak všechny společně modlíme v kostele Triduum MM. Pokud se chcete na něco zeptat,  prosím, ozvěte se na tel.: 777 906 203 nebo 604 272 736.

Modlitební setkání

Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme kříž, Písmo svaté, svíčku a košík, do kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény  našich dětí a těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou.

Prosíme hned na začátku Ducha svatého, aby vedl naše setkání, prosíme za ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se za jednotu srdce a mysli všech ve skupince, chválíme Pána písní a modlitbou, čteme Písmo svaté, při kterém se sdílíme s ostatními matkami se svými problémy.

Snažíme se porozumět tomu, co chce Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinky.

Skrze  modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřené přijmout do skupinky nové matky – tělesné, ale i duchovní. Nezapomínáme, že nemusí být ze stejné církve jako my, případně že nemusí mít zkušenosti s modlitbou v malém společenství.

Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Modlíme se, aby Pán poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam On chce mít a které to potřebují.

Když jedna matka předává své děti do Ježíšových rukou, ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na MM se ani jedna matka nemodlí sama. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se osobně setkávají s Ježíšem a také proto, že cítí podporu ostatních matek.

Na každém setkání se vždy modlíme všech devět modliteb z modlitební brožurky MM.

Modlíme se modlitby z brožurky, ke kterým můžeme přidat i spontánní modlitby. Modlitby v brožurce mají jednoduchá slova, kterými  mateřské srdce promlouvá k Otci.

http://www.modlitbymatek.cz/

 

Modlitební triduum v září 2018

 

v pátek 28.9.  v 18,30 hod. po mši sv. u sv.Václava  

                   ........odprošujeme za své hříchy


v sobotu 29.9.  v 18,30 hod. po mši sv. u sv.Václava  

                   ...... odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem


v neděli 30.9.   v 11,00 hod. po mši sv. u sv.Václava

                    ...... chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě

 

Doporučené texty z Písma sv.:
Pátek .......... Žalm 95, 8-11
Sobota ....... Ezechiel 33, 10-11

Neděle ........ Žalm 105, 1-3
Další Triduum se uskuteční 25.- 27.1.2019.

 

 

TOPlist