Kostel P. Marie Bolestné

.

Kostel Panny Marie Bolestné

Podnět ke vzniku poutního místa na Podsrpu dal nález památné plastiky Panny Marie, která stávala na strakonickém mostě. V r. 1718 byla stržena povodní a odnesena za město. Její nálezce ji postavil právě na toto místo u svého pole a opatřil přístřeškem.
Záhy sem začali putovat mnozí ctitelé Panny Marie hledající její mocnou přímluvu. R. 1749 tady byla postavena kaple, která však svou velikostí poutníkům brzy nestačila, a proto byla v r. 1766 rozšířena.
Dnešní barokní kostel s ambitem začal stavět velkopřevor maltézského řádu hrabě Ferdinand Althan v r. 1770. Socha Panny Marie byla slavnostně umístěna na oltáři nového chrámu 9. září 1774. Ještě během výstavby kostela zde byla zřízena samostatná administratura (1772) a v r. 1786 přifařením Předních a Zadních Ptákovic, Modlešovic, Hajské a Kapsovy Lhoty, farnost.
Jednotný barokní interiér pochází z doby výstavby.
Duchovní správu farnosti obstarávali do r. 1929 řádoví knězi. Dnes je spravována ze Strakonic.
V kostele se i dnes slouží pravidelné nedělní bohoslužby a každý rok na Bolestný pátek se zde koná pouť.

Text byl sestaven s využitím materiálů Ing. arch. Mgr. Bc. Jiřího Kupky, Ph.D

  

 


Zvětšit mapu
TOPlist