Home

.

Základní rozpis bohoslužeb

DEN ČAS KOSTEL/KAPLE (jiné místo)
Úterý 17:30     Mše sv. u sv. Markéty
Středa 14:00     Bohoslužba v domově pro seniory, Rybniční ulice
  14:00     Bohoslužba v Radomyšli - středa v 2. a 4. týdnu v měsíci
Čtvrtek 14:00     Bohoslužba v domově pro seniory, Lidická ulice
17:30     Mše sv. u sv. Markéty
Pátek 17:30     Mše sv. u sv. Prokopa
Sobota 17:30     Mše sv. u sv. Markéty (mše sv. s nedělní platností,  mimo_1._soboty_v_měsíci)
16:30     Mše sv. v Zadních Zborovicích (1. sobota v měsíci)
16:30     Bohoslužba slova v Zadních Zborovicích  (ostatní_soboty_v_měsíci)
Neděle 8:00     Mše sv. na Podsrpu
9:30     Mše sv. u sv. Markéty
11:00     Bohoslužba v Jiníně
11:00     Bohoslužba v Radomyšli

 

       Poznámky: 

            Každou první sobotu v měsíci nebude večerní mše svatá v kostele sv. Markéty,

                  další informace naleznete na informační tabuli u vchodu kostela.

           -  Středeční bohoslužba v Radomyšli je 2. a 4. týden v měsíci, 

          další informace naleznete na aktuálním rozpisu bohoslužeb.

            -  Každý první pátek v měsíci je adorace od 16:00 v kostele sv. Prokopa ,

           v zimním období v kostele sv. Markéty (včetně mše sv. od 17:30).

            -  Společenství pro střední generaci je vždy v pátek od 19:00 na faře (Velké nám. č. 4);

           Mariánské společenství je vždy v sobotu od 7:30 v kostele sv. Markéty;

                   mladé rodiny se scházejí dle ohlášení.

       -  Podrobnější rozpis bohoslužeb včetně liturgických slavností, svátků a památek

           na daný týden naleznete na informační tabuli u vchodu kostela.

                           

 

TOPlist